Investičné stratégie

Vaše peniaze sú investované v súlade s Vaším investičným profilom, typom produktu a investičným horizontom. Investičná stratégia Vám bude priradená automaticky na základe údajov, ktoré ste nám o sebe poskytli. Pri produkte Investícia na mieru si stratégiu vyberiete, podľa svojho uváženia, my ju následne prispôsobíme Vášmu investičnému profilu. Nižšie uvedené stratégie okrem Niche platia pre investičný horizont dlhší ako 5 rokov.
Investičné stratégie sú navrhnuté na základe know-how spoločnosti OPTIVISTA a sú určené výhradne klientom spoločnosti a jej zmluvným partnerom.

Stratégiu si vyber kliknutím na tlačidlo nižšie.

investicne_strategie

Konzervatívna stratégia

Konzervatívna investičná stratégia je určená pre klientov, ktorých investičný horizont (doba, počas ktorej chcú investovať svoje peniaze) sa pohybuje v intervale 5 až 10 rokov alebo pre klientov, ktorých hlavný cieľ investovania je zachovanie hodnoty vkladov a pokrytie poplatkov a inflácie. Konzervatívna investičná stratégia má tri rôzne nastavenia, v ktorých sa pomer nakúpených aktív mení v súlade s investičným profilom klienta.

Typický konzervatívny investor

Človek, ktorý si z dôvodu krátkeho investičného horizontu, vyššieho veku alebo osobnej averzii
voči riziku nemôže alebo nechce dovoliť akceptovanie trhovej volatility. alebo Investor, ktorý sa zameriava najmä na bezpečnosť
investície a nízku volatilitu.

Zloženie portfólia podľa typu podkladových aktív

Vládne a korporátne dlhopisy: 45 - 72 %
Akcie rozvinutých krajín: 22 - 40 %
Alternatívne investície: 6 - 15 %
*presné zloženie portfólia sa mení v závislosti od investičného profilu klienta

57 % vládne a korporátne dlhopisy

34 % akcie rozvinutých krajín

9 % alternatívne investície

Vyvážená stratégia

Vyvážená investičná stratégia je určená pre klientov, ktorých investičný horizont (doba, počas ktorej chcú investovať svoje peniaze) sa pohybuje v intervale 10 až 15 rokov alebo pre klientov, ktorých hlavný cieľ investovania je zaujímavé zhodnotenie investovaných peňazí pri zachovaní relatívne nízkeho investičného rizika. Vyvážená investičná stratégia má tri rôzne nastavenia, v ktorých sa pomer nakúpených aktív mení v súlade s investičným profilom klienta.

Typický vyvážený investor

Človek v aktívnom veku, ktorý už má určité finančné a osobné záväzky
a uvedomuje si dôležitosť sporenia a investovania. alebo Investor, ktorý sa zameriava na optimálny pomer návratnosti
a rizikovosti investície.

Zloženie portfólia podľa typu podkladových aktív

Vládne a korporátne dlhopisy: 30 - 55 %
Akcie rozvinutých krajín: 36 - 51 %
Alternatívne investície: 9 - 20 %
*presné zloženie portfólia sa mení v závislosti od investičného profilu klienta

34 % vládne a korporátne dlhopisy

51 % akcie rozvinutých krajín

15 % alternatívne investície

Dynamická stratégia

Dynamická investičná stratégia je určená pre klientov, ktorých investičný horizont (doba, počas ktorej chcú investovať svoje peniaze) je dlhší ako 15 rokov alebo pre klientov, ktorých hlavný cieľ investovania je nadštandardné zhodnotenie investovaných peňazí pri podstúpení potenciálne vyššieho investičného rizika. Dynamická investičná stratégia má tri rôzne nastavenia, v ktorých sa pomer nakúpených aktív mení v súlade s investičným profilom klienta.

Typický dynamický investor

Mladý aktívny človek, ktorý má dostatok času na investovanie
a dosiahnutie jeho investičných cieľov. alebo Investor, ktorý rozumie pravidlám finančného trhu a je schopný znášať vyššie investičné riziko,
teda disponuje dostatkom vedomostí a finančných prostriedkov.

Zloženie portfólia podľa typu podkladových aktív

Vládne a korporátne dlhopisy: 0 - 25 %
Akcie rozvinutých krajín: 55 - 68 %
Alternatívne investície: 20 - 32 %
*presné zloženie portfólia sa mení v závislosti od investičného profilu klienta

20 % vládne a korporátne dlhopisy

59 % akcie rozvinutých krajín

21 % alternatívne investície

Niche stratégia

Niche investičná stratégia je určená pre klientov, ktorí vyhľadávajú vybrané trhy s vysokým potenciálom rastu pri podstúpení potenciálne vyššieho investičného rizika. Táto investičná stratégia má tri rôzne nastavenia, v ktorých sa pomer nakúpených aktív mení v súlade s investičným profilom klienta.

Typický investor do Niche stratégie

Mladý aktívny človek, ktorý má na investovanie
a dosiahnutie jeho investičných cieľov dostatok času. alebo Investor, ktorý rozumie pravidlám finančného trhu a je schopný znášať vyššie investičné riziko,
teda disponuje dostatkom vedomostí a finančných prostriedkov.

Zloženie portfólia podľa typu podkladových aktív

Vládne a korporátne dlhopisy: 0 %
Akcie rozvinutých krajín: 20 - 60 %
Alternatívne investície: 40 - 80 %
*presné zloženie portfólia sa mení v závislosti od investičného profilu klienta

40 % alternatívne investície

60 % akcie rozvinutých krajín

Čo obsahuje moje portfólio?

Vaše portfólio je tvorené investičnými ETF fondami - skratka pre Exchange Traded Fund (fond obchodovaný na burze). ETF sú populárne v zahraničí, na Slovensku sa s nimi môžete stretnúť pri investičných odporúčaniach privátnych bankárov. ETF je na svete niekoľko tisíc. My sme sa pri ich výbere pre klienta rozhodovali podľa typu podkladového aktíva, veľkosti fondu a správcu fondu. Kombinácie jednotlivých fondov, ktoré tvoria portfólio sme pripravovali podľa našich matematických a štatistických modelov.

Ako funguje ETF?

ETF je fond, ktorý je voľne obchodovaný na burze a jeho stratégiou je kopírovanie vybraného burzového indexu alebo skupiny aktív. ETF majú nízke náklady a investorovi umožňujú jednoduchú diverzifikáciu portofólia. Nákupom samotného ETF nekupujete len jednu akciu, ale celý kôš finačných aktív. ETF môžu byť akciové, dlhopisové alebo napríklad aj komoditné.

Prečo by som mal/a investovať prostredníctvom ETF?

Prostredníctvom nákupu ETF sa podieľate na raste svetového akciového trhu, ktorý je zároveň dlhodobo najrýchlejšie rastúcim trhom, na ktorom môžete investovať svoje peniaze. Nákupom ETF je Vaša investícia prirodzene diverzifikovná. Nevystavujete sa tak vysokému riziku držania akcie jednej spoločnosti. Poplatky spojené s Vašou investíciou sú výrazne nižšie, ako pri nakupe podielových fondov alebo aktívne riadených fondov s vysokými poplatkami za riadenia fondu.

Je možné, aby som si investičnú stratégiu vybral/a sám/a?

K investíciam našich klientov pristupujeme maximálne zodpovedne. Pracujeme s komplexným výpočtovým algoritmom, ktorý automaticky vyhodnotí parametre investície a klientovi priradí investičnú stratégiu. Rešpektujeme klientov vzťah k riziku, preto neumožnujeme online uzatvoriť zmluvu a investovať do stratégií, ktoré nie sú v súlade s investičným profilom a parametrami investície klienta.

Budem dodržiavať počas celej doby
investovania rovnakú investičnú stratégiu?

Vaša investičná stratégia sa môže časom meniť. Investície našich klientov aktívne monitorujeme a v prípade potreby zmeny stratégie Vás na to upozorníme. Každú zmenu investičnej stratégie nám musíte odsúhlasiť.

Portfólia tvoríme z nasledovných fondov.
Každé investičné portfólio obsahuje minimálne 6
a maximálne 10 fondov.
DAX® Core UCITS ETF (DE) EURO STOXX 50 Core UCITS ETF
MSCI Core Emerging Markets IMI UCITS ETF MSCI Core Japan IMI UCITS ETF
MSCI Core Pacific ex Japan UCITS ETF MSCI Core World UCITS ETF
DJIA UCITS ETF MSCI Edge World Quality Factor UCITS ETF
MSCI Edge World Value Factor UCITS ETF MMSCI Brazil UCITS ETF (Acc)
MSCI China A UCITS ETF MSCI EM Asia UCITS ETF
MSCI EMU Small Cap UCITS ETF MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR
MSCI Europe SRI UCITS ETF MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF
MSCI USA Small Cap UCITS ETF MSCI World EUR Hedged UCITS ETF
MSCI World Small Cap UCITS ETF(Acc) (EUR) MSCI World SRI UCITS ETF
NASDAQ 100 UCITS ETF S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF
Ageing Population UCITS ETF Agribusiness UCITS ETF
Automation & Robotics UCITS ETF Digitalisation UCITS ETF
Digital Security UCITS ETF Global Water UCITS ETF
Healthcare Innovation UCITS ETF Developed Markets Property Yield UCITS ETF
Listed Private Equity UCITS ETF MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF
MSCI Target US Real Estate UCITS ETF Physical Gold ETC
Physical Silver ETC Sustainable MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF
STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE) TA-25 Israel UCITS ETF
Sustainable MSCI USA SRI UCITS ETF U.S. Aerospace & Defense ETF
Core EUR Corp. Bond UCITS ETF (Acc.) Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc.)
Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc.) Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc.)
Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc.)
Global Corp. Bond UCITS ETF Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF
USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF
Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Kontaktný formulár

Najnovšie články

Ako vplýva rast cien nehnuteľností a stavebných materiálov na poistenie?

08.09.2022

Marek Béress

Máte poistenú nehnuteľnosť či domácnosť? Ak ste tieto zmluvy uzatvárali pred rokom 2020, je dosť vysoká pravdepodobnosť, že sú Vaše poistenia už podhodnotené.

Zvyšovanie úrokov na hypotékach v roku 2022

18.02.2022

Mgr. Michal Čižmárik

Pôjdu úroky na hypotékach v roku 2022 hore? Oplatí sa hypotéku refinancovať? Na zvýšenie úrokov je dobré sa pripraviť. Na druhej strane nie je dôvod robiť paniku a unáhlené kroky.

Druhý pilier - otázky a odpovede

18.02.2022

Mgr. Marek Novelinka

Mám druhý pilier ? V akom fonde by som si mal sporiť ? Viem ešte vstúpiť do druhého piliera ? Toto, ako aj porovnanie druhého piliera, je len časť vecí, na ktoré sa pozrieme.

Najnovšie články

Ako vplýva rast cien nehnuteľností a stavebných materiálov na poistenie?

08.09.2022

Marek Béress

Máte poistenú nehnuteľnosť či domácnosť? Ak ste tieto zmluvy uzatvárali pred rokom 2020, je dosť vysoká pravdepodobnosť, že sú Vaše poistenia už podhodnotené.

Zvyšovanie úrokov na hypotékach v roku 2022

18.02.2022

Mgr. Michal Čižmárik

Pôjdu úroky na hypotékach v roku 2022 hore? Oplatí sa hypotéku refinancovať? Na zvýšenie úrokov je dobré sa pripraviť. Na druhej strane nie je dôvod robiť paniku a unáhlené kroky.

Druhý pilier - otázky a odpovede

18.02.2022

Mgr. Marek Novelinka

Mám druhý pilier ? V akom fonde by som si mal sporiť ? Viem ešte vstúpiť do druhého piliera ? Toto, ako aj porovnanie druhého piliera, je len časť vecí, na ktoré sa pozrieme.