Investičný algoritmus a kalkulačky

Investičné odporúčania a portfólia tvoríme za pomoci investičného algoritmu
OPTIVISTA. Náš investičný algoritmus je komplexný výpočtový mechanizmus,
ktorý v procese tvorby portfólia zapája viac ako 10 rôznych kalkulácii.
Preberá tak prácu finančného poradcu a zaručuje objektivitu a nestrannosť našich riešení.
Na konci celého procesu získate produkt zodpovedajú Vaším investičným potrebám a požiadavkám.

Ikonka algoritmus

Kde všade sa používa algoritmus?

Kde všade sa používa algoritmus?

Investičný_algoritmus Investičný_algoritmus

výpočet parametrov
investície

prepočty pri úprave
parametrov

príprava vhodného
produktu

Každý z investičných cieľov má vopred stanovené vstupné parametre, na základe ktorých Vám pripravíme odporúčanie, ktoré má podobu odporúčanej výšky pravidelného mesačného vkladu.

Parametre Vašej investície sú vždy prepočítané s ohľadom na jej cieľovú sumu, pravidelnú mesačnú splátku, jednorázový vklad, investičný horizont, zhodnotenie Vášho vkladu a poplatky, ktoré sa s investíciou spájajú.

Po vytvorení odporúčanej výšky pravidelného mesačného vkladu a cieľovej sumy si môžete tieto odporúčané sumy zmeniť podľa Vašich potrieb. Parametre si potom prepočítate, aby ste vedeli nakoľko zmena odporúčaných súm ovplyvní ostatné výstupy. Investíciu si týmto spôsobom prispôsobíte podľa Vaších predstáv. Hodnoty, ktoré prezentujeme sú zobrazované už po odpočítaní poplatkov.

Investovanie_s_rozumom

Vy si vyberiete

Investičný cieľ

Vstupné parametre investície

Úprava odporúčaní

My zabezpečíme

Kvalitné investičné
odporúčania

Prípravu investičného plánu
a výber stratégie

Komunikácia s obchodnými
partnermi

Správu a prehodnocovanie
Vašej investície

Dlhodobú starostlivosť
s možnosťou osobných konzultácií

Investičné ciele

Sporenie_na_dôchodok

Sporenie na dôchodok

Ponúkame Vám tvorbu komplexného a presného dôchodkového plánu, ktorého výpočet je založený na dátach zo štatistického úradu, sociálnej poistovňe a predikciami ekonomického vývoja. Vypočítame Vám sumu, ktorú budete na dôchodok potrebovať a výšku pravidelneho mesačného vkladu. Zistiť viac...

Sporenie_pre_deti

Sporenie pre deti

Nasporte svojím deťom ľubovoľnú cieľovú sumu. Vypočítame Vám, koľko by ste mali mesačne sporiť a investovať na to, aby ste svoj cieľ dosiahli v stanovenom investičnom horizonte. Odporúčany mesačný vklad si možete zmeniť podľa Vaších preferencií a investíciu znovu prepočítať. Minimálna výška cieľovej sumy je 1500 €. Investičný horizont sa môže pohybovať v intervale 5 až 25 rokov. Minimálny jednorázovy vklad je 400 €.

Sporenie_na_vec

Sporenie na vec

Sporenie na vec je vhodné, ak si chcete nasporíť na hodnotnejšiu vec alebo chcete splatiť svoju hypotéku predčasne. Poviete nám cieľovú sumu, ktorú si potrebujete nasporiť a my Vám vypočítame odporúčanu výšku pravidelného mesačného vkladu, ktorú musite dodržiavať na to, aby ste svoj cieľ dosiahli.

Sporenine_na_rezervu

Sporenie na rezervu

Na základe výšky Vášho mesačného príjmu a ostatných vstupných parametrov investície Vám povieme, aká by mala byť minimálna výška Vašej finančnej rezervy a za koľko ju nasporíte. Odporúčanú výšku finančnej rezervy a výšku odporúčaného mesačného vkladu si môžete zmeniť. Sporenie na rezervu je možné od 20 € mesačne. Ak si chcete na rezervu nasporiť skôr, odporúčame Vám na začiatku vložiť jednorázový vklad.

Investícia_na_mieru

Investícia na mieru

Ak máte voľné peniaze, ktoré chcete investovať alebo sporiť mesačne bez konkrétneho cieľa, vyberte si investíciu na mieru. Zadajte nám vstupné parametre investície - investičný horizont, výšku pravidelného mesačného vkladu, výšku jednorázového vkladu a investičnú stratégiu o ktorú máte záujem. Následne Vám pripravíme investičný plán a úkážeme Vám vývoj hodnoty Vašej investície v čase. Všetky hodnoty, ktoré prezentujeme sú očistené o hodnotu naších poplatkov.

Investičný algoritmus vyberie vhodný produkt

Investičný_algoritmus Investičný_algoritmus

Pri krátkych investičných horizontoch
využívame produkty spoločnosti
IAD Investments, správ. spol., a.s.
a peniaze klientov tak investujeme
veľmi konzervatívne.


Stratégie s dlhším investičným
horizontom pripravujeme pre klientov z kvalitných
ETF fondov renomovaných správcov, ktorých nákup
pre nás zabezpečuje spoločnosť
European Investment Centre, o.c.p., a.s..

Ako vyberáme fondy?

Výber fondov do portfólia prebieha cez náš automatizovaný systém, ktorý vyhodnocuje rizikovosť klienta na základe toho, aký je jeho investičný horizont a investičný profil. Priorita algoritmu je ponúknuť Vám optimálny produkt pre Vaše potreby.

Náš investičný algoritmus Vám ponúka

optimalizáciu pomeru návratnosti
a rizikovosti investície

prístup založený na matematických
a štatistických postupoch

zrozumitelný opis návratnosti
a rizikovosti investície

zameranie na riešenie
tvojich požiadaviek

objektivitu a nestrannosť
odporúčania

transparentnosť

Kontaktný formulár

Najnovšie články

Ako vplýva rast cien nehnuteľností a stavebných materiálov na poistenie?

08.09.2022

Marek Béress

Máte poistenú nehnuteľnosť či domácnosť? Ak ste tieto zmluvy uzatvárali pred rokom 2020, je dosť vysoká pravdepodobnosť, že sú Vaše poistenia už podhodnotené.

Zvyšovanie úrokov na hypotékach v roku 2022

18.02.2022

Mgr. Michal Čižmárik

Pôjdu úroky na hypotékach v roku 2022 hore? Oplatí sa hypotéku refinancovať? Na zvýšenie úrokov je dobré sa pripraviť. Na druhej strane nie je dôvod robiť paniku a unáhlené kroky.

Druhý pilier - otázky a odpovede

18.02.2022

Mgr. Marek Novelinka

Mám druhý pilier ? V akom fonde by som si mal sporiť ? Viem ešte vstúpiť do druhého piliera ? Toto, ako aj porovnanie druhého piliera, je len časť vecí, na ktoré sa pozrieme.

Najnovšie články

Ako vplýva rast cien nehnuteľností a stavebných materiálov na poistenie?

08.09.2022

Marek Béress

Máte poistenú nehnuteľnosť či domácnosť? Ak ste tieto zmluvy uzatvárali pred rokom 2020, je dosť vysoká pravdepodobnosť, že sú Vaše poistenia už podhodnotené.

Zvyšovanie úrokov na hypotékach v roku 2022

18.02.2022

Mgr. Michal Čižmárik

Pôjdu úroky na hypotékach v roku 2022 hore? Oplatí sa hypotéku refinancovať? Na zvýšenie úrokov je dobré sa pripraviť. Na druhej strane nie je dôvod robiť paniku a unáhlené kroky.

Druhý pilier - otázky a odpovede

18.02.2022

Mgr. Marek Novelinka

Mám druhý pilier ? V akom fonde by som si mal sporiť ? Viem ešte vstúpiť do druhého piliera ? Toto, ako aj porovnanie druhého piliera, je len časť vecí, na ktoré sa pozrieme.