Sporenie na dôchodok

Pokroky v oblasti vedy, technológií a zdravotníctva zabezpečili pokles úrovne úmrtnosti, čo sa odzrkadľuje na rastúcej strednej dĺžke života a lepšom zdravotnom stave populácie. Ľudia sa dožívajú viac, čas strávený na dôchodku sa predlžuje a aktívnych dôchodcov pribúda. Priemerný Slovák strávi na dôchodku približne 14 rokov, čo predstavuje takmer 20 % jeho života. To všetko sú dôvody, prečo by ste mali myslieť na sporenie a zachovanie svojho životného štadardu na dôchodku už teraz.

sporenie_na_dochodok

Prečo sporiť na dôchodok?

Príklad: Ak bude pred odchodom do dôchodku môj mesačný príjem 1 000 € a miera náhrady príjmu dôchodkom bude 46,17 %, tak môj štátny dôchodok bude približne 462 € mesačne. Na zachovanie životného štandardu budem potrebovať mesačne 538 € z vlastných zdrojov, ktoré vytvorím dlhodobým sporením a investovaním. Ak je stredná dĺžka života pre môj vek 78 rokov a čas strávený na dôchodku 14 rokov tak si musím nasporiť minimálne 90 384 €. (poznamka: čísla sú odhadom a kalkulácia je príkladom, nie odporúčaním)

Starnutie populácie - čo nám vraví demografia?

Starnutie populácie je proces, ktorý v súčasnosti prebieha vo väčšine vyspelých krajín sveta. Starnutie populácie postupne zvyšuje aj náklady na fungovanie dôchodkového systému na Slovensku. Náklady na dôchodkové poistenie si v bežnom roku vyžadujú viac ako 75 % príjmov Sociálnej poisťovne. Zdroj: Sociálna poisťovňa

Zloženie populácie SR - absolútny počet
0 - 19 rokov 20 - 64 rokov 65 + rokov Spolu
1950 1 311 759 1 941 052 232 395 3 485 530
1960 1 580 898 2 157 400 280 107 4 018 405
1970 1 698 068 2 425 388 416 434 4 539 890
1980 1 711 800 2 766 494 518 035 4 996 329
1990 1 770 969 2 988 347 551 395 5 310 711
2000 1 480 240 3 302 723 619 584 5 402 547
2010 1 180 837 3 581 712 672 724 5 435 273
2018 1 122 819 3 453 283 874 319 5 450 421
Zloženie populácie SR - relatívny počet
0 - 19 rokov 20 - 64 rokov 65 + rokov Spolu
37,63 % 55,69 % 6,67 % 100 %
39,34 % 53,69 % 6,97 % 100 %
37,40 % 53,42 % 9,17 % 100 %
34,26 % 55,37 % 10,37 % 100 %
33,35 % 56,27 % 10,38 % 100 %
27,40 % 61,13 % 11,47 % 100 %
21,73 % 65,90 % 12,38 % 100 %
20,60 % 63,36 % 16,04 % 100 %

Zdroj: DATAcube.

Počet ľudí v predproduktívnom klesá, čo v dlhodobom horizonte zníži počet pracujúcich.

Počet ľudí v dôchodkovom veku dlhodobo rastie, zvyšujú sa náklady na vyplácanie dôchodkov.

Počet poberateľov dôchodku za posledných 50 rokov narástol takmer 4-násobne.

Pomer dôchodcov na celkovej populácii sa zvýšil zo 6,67 % na 16,04 %.

Priemerný vek populácie sa za posledných 50 rokov zvýšil o 6 rokov,
ľudia sa dožívajú vyššieho veku.

Stredná dĺžka života dlhodobo rastie, na dôchodku budú ľudia tráviť viac času.

V najbližších desaťročiach sa počet poberateľov dôchodku zvýši čo vytvorí
tlak na Sociálnu poisťovňu.

Modernizácia tiež spôsobila pokles plodnosti a pôrodnosti, čím sa proces starnutia prehlbuje.

Zdroj: DATAcube.

Starnutie je prirodzenou súčasťou života. Dosiahnutím dôchodkového veku život zďaleka nekončí, práve naopak, otvárajú sa nové možnosti. Radosť z vnúčat, cestovanie, venovanie sa sebe a rodine. Užite si svoju jeseň života v pohodlí a bez finančného stresu. Preberte zodpovednosť za svoj dôchodok a nasporte si toľko peňazí, koľko budete na dôchodku potrebovať. Ak si ešte stále nezačali sporiť, začnite a neodkladajte toto rozhodnutie na neskôr. Čím neskôr začnete, tým si budete musieť sporiť väčšiu časť príjmu. Aj malá čiastka vie v dlhom časovom horizonte hrať významú úlohu.

S prípravou na dôchodok Vám pomôžeme

Pripravíme Vám komplexný personalizovaný investičný plán sporenia na dôchodok. Náš algoritmus Vám vypočíta, akú sumu si máte na dôchodok nasporiť, aká má byť výška Vášho pravidelného mesačného vkladu a do akých fondov máte svoje peniaze investovať.

vypocet_sporenia_na_dochodok

V kalkuláciach počítame s priemerným medziročným nárastom mzdy, dôchodku, mierou náhrady, odhadovanými dĺžkami života a mnohými ďaľšími údajmi. Predpokladáme, že na dôchodku každý rok miniete na svoje životné náklady určitú čiastku a zvyšné nasporené peniaze zainvestujete.

Odhadovaná suma, ktorú si potrebujete nasporiť na pohodlný dôchodok.

Percentá Vám určujú, akú časť Vášho čistého mesačného príjmu si máte mesačne sporiť. Pri kalkulácii rátame s navýšovaním čiastky pri náraste príjmu.V prípade, ak si mesačný vklad upravíte podľa seba, počítame s hodnotou, ktorú ste zadali bez jej navyšovania.

Suma, ktorou by ste mali svoje pravidelné mesačné sporenie začať.

Výšku pravidelného mesačného vkladu si viete upraviť podľa Vaších potrieb. Upravenú výšku vkladu a vplyv zmeny na nasporenú sumu si môžete nechať prepočítať. V ďalších kroch Vám ukážeme predpokladaný vývoj Vašej investície v čase.

Kontaktný formulár

Najnovšie články

Ako vplýva rast cien nehnuteľností a stavebných materiálov na poistenie?

08.09.2022

Marek Béress

Máte poistenú nehnuteľnosť či domácnosť? Ak ste tieto zmluvy uzatvárali pred rokom 2020, je dosť vysoká pravdepodobnosť, že sú Vaše poistenia už podhodnotené.

Zvyšovanie úrokov na hypotékach v roku 2022

18.02.2022

Mgr. Michal Čižmárik

Pôjdu úroky na hypotékach v roku 2022 hore? Oplatí sa hypotéku refinancovať? Na zvýšenie úrokov je dobré sa pripraviť. Na druhej strane nie je dôvod robiť paniku a unáhlené kroky.

Druhý pilier - otázky a odpovede

18.02.2022

Mgr. Marek Novelinka

Mám druhý pilier ? V akom fonde by som si mal sporiť ? Viem ešte vstúpiť do druhého piliera ? Toto, ako aj porovnanie druhého piliera, je len časť vecí, na ktoré sa pozrieme.

Najnovšie články

Ako vplýva rast cien nehnuteľností a stavebných materiálov na poistenie?

08.09.2022

Marek Béress

Máte poistenú nehnuteľnosť či domácnosť? Ak ste tieto zmluvy uzatvárali pred rokom 2020, je dosť vysoká pravdepodobnosť, že sú Vaše poistenia už podhodnotené.

Zvyšovanie úrokov na hypotékach v roku 2022

18.02.2022

Mgr. Michal Čižmárik

Pôjdu úroky na hypotékach v roku 2022 hore? Oplatí sa hypotéku refinancovať? Na zvýšenie úrokov je dobré sa pripraviť. Na druhej strane nie je dôvod robiť paniku a unáhlené kroky.

Druhý pilier - otázky a odpovede

18.02.2022

Mgr. Marek Novelinka

Mám druhý pilier ? V akom fonde by som si mal sporiť ? Viem ešte vstúpiť do druhého piliera ? Toto, ako aj porovnanie druhého piliera, je len časť vecí, na ktoré sa pozrieme.